Vyzkoušejte si hry Mentem

Oblast tréninku:
  • hra je náročná na pozornost
  • podporuje rychlost efektivního rozhodování
Popis hry:

Podporuje procvičování krátkodobé paměti. Rozvíjí schopnost diferenciace rozlišných podnětů barevných i tvarových, a rychlost rozhodování.

Principy tréninku:
  • Určování shodnosti předchozího „vzorového“ obrazu s následným novým obrazem klade nároky na pozornost a její přepínání.
  • K tomu je třeba podržení vzorového obrazu v krátkodobé, pracovní paměti.
  • Časový limit na hru podporuje rychlost reakcí.
Jak hrát tuto hru:

Cílem hry je pomocí šipek na klávesnici určit, zda jsou znaky na obrazovce shodné či nikoliv.

Na začátku hry si zapamatujte první znak. Po kliknutí na tlačítko HRÁT tento znak zmizí a objeví se znak nový. Pokud je tento znak stejný, zmáčkněte šipku doprava. Pokud není shodný, zmáčkněte šipku doleva.

Následně se opět objeví nový znak. Tento znak porovnejte s tím právě zmizelým. Snažte se porovnat co nejvíce znaků během 45 vteřin.

Modrý kruh, fialový trojúhelník, fialový trojúhelník

Tlačítko "Zmáčknuta šipka vlevo Zmáčknuta šipka vpravo

Znaky nejsou shodné, hráč tedy mačká šipku doleva.Dva stejné znaky, hráč mačká šipku doprava.

Vaše výsledky jsou tu.
Tak se na ně podíváme:

Na první hru dobré, ale může to být lepší. Mnohem lepší.

Stačí se zdarma zaregistrovat a my vám ihned sestavíme personalizovaný tréninkový plán, se kterým výkon vašeho mozku poroste. Ne o setiny, ne o desetiny - ale rovnou o jednotky procent.