O projektu

Nezisková společnost Mentem – brain training, z.s. vznikla se záměrem rozšířit znalost o možnosti zlepšení fungování lidského mozku a jeho kognitivních funkcí široké veřejnosti v České Republice. Na vývoji projektu jsme začali již v roce 2013 a ve spolupráci se zkušenmi odborníky z internetového E-learningu a psychologie v oblasti kognitívních funkcí jsme v listopadu roku 2014 spustili projekt Mentem.cz.

Tým Mentem.cz

Lukáš Bryksa

zakladatel a manažer projektu

Zakladatel a manažer projektu Mentem.cz. Oblastí psychologie a fungování mozku se aktivně zabývá od roku 2011, kdy přišel s myšlenkou online projektu na zlepšení kognitivních funkcí mozku.

Mgr. Kristína Medalová

psycholožka

Absolventka jednooborové psychologie na FF UPOL v Olomouci. V současnosti pokračuje ve svých studiích na Université de Fribourg ve Švýcarsku, kde se specializuje na klinickou psychologii a psychologii zdraví. Zajímá se zejména o aplikaci výzkumu kognitivních a afektivních neurověd do každodenního života. O popularizaci psychologie se snaží také prostřednictvím vzdělávacích workshopů pro širokou veřejnost.

Mgr. Eva Krejčí

psycholožka

Eva Krejčí je studentkou jednooborové psychologie a absolventkou žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti se zaměřuje především na fenomén snění, mediální komunikaci a účinky a kreativní myšlení. Popularizací psychologie by chtěla podpořit kritické myšlení veřejnosti.

Monika Bucharová

Monika je studentkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako dobrovolník muzikoterapeutického týmu na Psychiatrické klinice FN Bohunice pod záštitou projektu SPOLU. V současnosti se věnuje interkulturnímu výzkumu kognitivních stylů. Ráda by přiblížila témata kognitivní psychologie širší veřejnosti

Mgr. Luboš Brabenec

psycholog

Psycholog a absolvent Fakulty sociálních studií MU v Brně. V rámci sdružení Práh se podílel na kognitivním tréninku na psychiatrickém oddělení v Bohunicích a nyní pracuje jako poradce v Internetové poradně Katedry psychologie FSS MU. K jeho zájmům patří právě výzkum kognitivních funkcí, momentálně se pak podílí na výzkumném projektu ve spolupráci s Goldsmiths, University of London. V současné době také spolupracuje s několika seniorskými organizacemi, pro které pořádá přednášky o paměti.

Mgr. Katarína Durkáčová

psycholožka

Psycholožka v rehabilitačním ústavu, kde její pracovní náplní je mimo jiné neuropsychologická diagnostika a rehabilitace kognitivních funkcí pacientů po poškození mozku. Současně se v rámci svého doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně věnuje výzkumu prokrastinace. Jedním z jejích koníčků je popularizace psychologie na několika online portálech.

Mgr. Ivana Jakubeková

psycholožka

Psycholožka, terapeutka. Absolvovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Mezi její další odborné vzdělání patří psychoterapeutický výcvik, kurzy a praxe v oblasti klinické psychologie a psychodiagnostiky. Osm let pracovala v Krizovém centru pro děti. V současné době pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně a provozuje soukromou psychologickou praxi.

Noemi Mikulajská

studentka

Noemi je studentkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se především na oblast motivace a pozitivní psychologie. Současně působí jako dobrovolník kognitivního týmu v Psychiatrické nemocnici v Brně-Černovicích v rámci projektu SPOLU. Zajímá se rovněž o témata psycholingvistiky.

Mgr. Tereza Procházková

manažerka projektu a psycholožka

Absolventka jednooborové psychologie na FF MU v Brně. V minulosti působila jako terapeutka EEG biofeedbacku, kde se poprvé seznámila s problematikou trénování mozkových funkcí. Ve spolupráci se sdružením Cerebrum a FN Bohunice se v současnosti věnuje kognitivně rehabilitačnímu tréninku osob po poranění mozku.

Vojtěch Pišl

psycholog

Na Fakultě psychologie a neurověd Maastricht University vystudoval neuropsychologii. Poznatky o mysli příležitostně přináší do firemních procesů a pravidelně o nich píše. Mediální služby nabízí ve firmě Neurocommunications, zabývá se například použitím světla v psychiatrii brightlighttherapy.org, v češtině píše třeba pro Psychologie.cz,nebo Finmag.cz nebo překládá knížky pro Portál.

Mgr. Tereza Blažejovská

psycholožka

Absolventka psychologie na FSS MU v Brně, kde studovala také Psychoterapeutická studia. Výzkumně se zaměřuje na mindfulness a souvislosti tréninku mysli se vztahy v soukromé i pracovní oblasti. Zkušenosti získala mimo jiné v IBM ve sférách vzdělávání zaměstnanců či komunikace. V projektu SPOLU se věnovala desítky hodin práci se skupinami psychiatrických pacientů. Věří, že psychologie lidem pomáhá vzít své prožívání do vlastních rukou, být spokojenější a svobodnější. Zajímá se o psychoterapii, pozitivní psychologii, trénink mysli, ADHD, kreativitu nebo leadership.

Terézia Dlhošová

psycholožka

Psycholožka pracující v Psychiatrické nemocnici v Opavě, kde se věnuje převážně pacientům s psychotickým onemocněním a těžšími depresemi. V minulosti vedla kognitivní tréninky v klubu Cerebrum Brno. Zajímá jí neuropsychologie a sociální kognice, které zkoumá v rámci doktorského studia Klinické psychologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Mgr. Lenka Krajčíková

psycholožka

Psycholožka, absolventka jednooborové psychologie na FF MU v Brně. Momentálně studuje PhD. obor Obecná psychologie na FF, kde se věnuje především zkoumání krátkodobé paměti a rozdílům v lidském vnímaní. Dále se věnuje popularizaci vědy v příspěvkové organizaci Moravian Science Centre Brno a výuce studentů psychologie na FF. Spolupracuje také s Kariérním centrem Masarykovy univerzity, kde se specializuje na kariérní poradenství a lektorství.

Eleni Anastasiou

psycholožka

Jsem studentka Nicosijské univerzity na Kypru, kde studuji bakalářský program psychologie. Momentálně absolvuji stáž na Mentem. Oblastí mého zájmu je sociální a klinická psychologie. V posledních měsících se věnuji projektu PERACH, který je zaměřen na pomoc dětem, které vyrůstají v nevhodných socioekonomických podmínkách.

Kristýna Pogránová

psycholožka

Kristýna Pogránová je absolventkou jednooborové psychologie na FF MU v Brně. Zúčastnila se terapeutického výcviku v gestalt terapii, úspěšně dokončila komplexní kurz krizové intervence a po studiích si vyzkoušela práci školní psycholožky. V současnosti vede vlastní praxi se zaměřením na kognitivní trénink a péči o seniory a osoby trpící demencí – www.pogranova.cz.

Markéta Štikarová

studentka

Markéta se už třetím rokem věnuje studiu psychologie. Zajímá se především o závislosti, sociální psychologii a psycholingvistiku a doufá, že v článcích pro Mentem.cz se jí povede čtenáře pro tyto psychologické fenomény nadchnout. Ve volném čase nejčastěji poslouchá hudbu, čte, fotí nebo kreslí.