O projektu

Nezisková společnost Mentem – brain training, z.s. vznikla se záměrem rozšířit znalost o možnosti zlepšení fungování lidského mozku a jeho kognitivních funkcí široké veřejnosti v České Republice. Na vývoji projektu jsme začali již v roce 2013 a ve spolupráci se zkušenmi odborníky z internetového E-learningu a psychologie v oblasti kognitívních funkcí jsme v listopadu roku 2014 spustili projekt Mentem.cz.

Tým Mentem.cz

Lukáš Bryksa

zakladatel a manažer projektu

Zakladatel a manažer projektu Mentem.cz. Oblastí psychologie a fungování mozku se aktivně zabývá od roku 2011, kdy přišel s myšlenkou online projektu na zlepšení kognitivních funkcí mozku.

Mgr. Kristína Medalová

psycholožka

Absolventka jednooborové psychologie na FF UPOL v Olomouci. V současnosti pokračuje ve svých studiích na Université de Fribourg ve Švýcarsku, kde se specializuje na klinickou psychologii a psychologii zdraví. Zajímá se zejména o aplikaci výzkumu kognitivních a afektivních neurověd do každodenního života. O popularizaci psychologie se snaží také prostřednictvím vzdělávacích workshopů pro širokou veřejnost.

Mgr. Eva Krejčí

psycholožka

Eva Krejčí je studentkou jednooborové psychologie a absolventkou žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti se zaměřuje především na fenomén snění, mediální komunikaci a účinky a kreativní myšlení. Popularizací psychologie by chtěla podpořit kritické myšlení veřejnosti.

Monika Bucharová

Monika je studentkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako dobrovolník muzikoterapeutického týmu na Psychiatrické klinice FN Bohunice pod záštitou projektu SPOLU. V současnosti se věnuje interkulturnímu výzkumu kognitivních stylů. Ráda by přiblížila témata kognitivní psychologie širší veřejnosti

Mgr. Luboš Brabenec

psycholog

Psycholog a absolvent Fakulty sociálních studií MU v Brně. V rámci sdružení Práh se podílel na kognitivním tréninku na psychiatrickém oddělení v Bohunicích a nyní pracuje jako poradce v Internetové poradně Katedry psychologie FSS MU. K jeho zájmům patří právě výzkum kognitivních funkcí, momentálně se pak podílí na výzkumném projektu ve spolupráci s Goldsmiths, University of London. V současné době také spolupracuje s několika seniorskými organizacemi, pro které pořádá přednášky o paměti.

Mgr. Katarína Durkáčová

psycholožka

Psycholožka v rehabilitačním ústavu, kde její pracovní náplní je mimo jiné neuropsychologická diagnostika a rehabilitace kognitivních funkcí pacientů po poškození mozku. Současně se v rámci svého doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně věnuje výzkumu prokrastinace. Jedním z jejích koníčků je popularizace psychologie na několika online portálech.

Mgr. Ivana Jakubeková

psycholožka

Psycholožka, terapeutka. Absolvovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Mezi její další odborné vzdělání patří psychoterapeutický výcvik, kurzy a praxe v oblasti klinické psychologie a psychodiagnostiky. Osm let pracovala v Krizovém centru pro děti. V současné době pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně a provozuje soukromou psychologickou praxi.

Mgr. Tereza Procházková

manažerka projektu a psycholožka

Absolventka jednooborové psychologie na FF MU v Brně. V minulosti působila jako terapeutka EEG biofeedbacku, kde se poprvé seznámila s problematikou trénování mozkových funkcí. Ve spolupráci se sdružením Cerebrum a FN Bohunice se v současnosti věnuje kognitivně rehabilitačnímu tréninku osob po poranění mozku.

Vojtěch Pišl

psycholog

Vojtěch Pišl vystudoval bakalářskou psychologii na Masarykově univerzitě, na dílčích kurzech studoval například na maďarské ELTE, dánské Aalborg University nebo londýnské The Coaching Academy. V Praze a Hannoveru získal vzdělání jako neurofeedbackový terapeut. Neurovědám a psychologii se dnes věnuje ve volném čase jako publicista a překladatel: vyšel mu například seriál o neurofeedbacku v Psychologii Dnes, momentálně překládá jednu z Ramachandranových publikací.

Mgr. Tereza Blažejovská

psycholožka

Absolventka psychologie na FSS MU v Brně, kde studovala také Psychoterapeutická studia. Výzkumně se zaměřuje na mindfulness a souvislosti tréninku mysli se vztahy v soukromé i pracovní oblasti. Zkušenosti získala mimo jiné v IBM ve sférách vzdělávání zaměstnanců či komunikace. V projektu SPOLU se věnovala desítky hodin práci se skupinami psychiatrických pacientů. Věří, že psychologie lidem pomáhá vzít své prožívání do vlastních rukou, být spokojenější a svobodnější. Zajímá se o psychoterapii, pozitivní psychologii, trénink mysli, ADHD, kreativitu nebo leadership.

PhDr. Petr Nilius

psycholog

V profesní oblasti se snažím skloubit problematiku psychologické diferenciální diagnostiky somatických onemocnění, zvláště onemocnění mozku u dětí a dospělých, s terapeutickými aspekty a možnostmi užití „hry“ ve službách léčby. Pro trénink kognice, sociální integrace a celkově jako nástroj nefarmakologického přístupu k léčbě.

Aktivně působím v oblasti klinické psychologie a psychoterapie. V minulosti jsem se podílel na tvorbě programů určených pro trénink kognice u neurologických pacientů a podílel se na rozvoji kognitivně rehabilitačního programu a systému peče v rámci FN Ostrava a Ostravy.

Výzkumně se zabývám problematikou možností a limitů kognitivní rehabilitace, Rorschachovým testem, a metodami zážitkové pedagogiky a jejich aplikace do profesního a běžného života.

Terézia Dlhošová

psycholožka

Psycholožka pracující v Psychiatrické nemocnici v Opavě, kde se věnuje převážně pacientům s psychotickým onemocněním a těžšími depresemi. V minulosti vedla kognitivní tréninky v klubu Cerebrum Brno. Zajímá jí neuropsychologie a sociální kognice, které zkoumá v rámci doktorského studia Klinické psychologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Mgr. Lenka Krajčíková

psycholožka

Psycholožka, absolventka jednooborové psychologie na FF MU v Brně. Momentálně studuje PhD. obor Obecná psychologie na FF, kde se věnuje především zkoumání krátkodobé paměti a rozdílům v lidském vnímaní. Dále se věnuje popularizaci vědy v příspěvkové organizaci Moravian Science Centre Brno a výuce studentů psychologie na FF. Spolupracuje také s Kariérním centrem Masarykovy univerzity, kde se specializuje na kariérní poradenství a lektorství.

Eleni Anastasiou

psycholožka

Jsem studentka Nicosijské univerzity na Kypru, kde studuji bakalářský program psychologie. Momentálně absolvuji stáž na Mentem. Oblastí mého zájmu je sociální a klinická psychologie. V posledních měsících se věnuji projektu PERACH, který je zaměřen na pomoc dětem, které vyrůstají v nevhodných socioekonomických podmínkách.