Přečtěte si náš blog

8 exekutivních funkcí mozku, které řídí naše chování

2. listopadu 2016

Tak, jako výkonný manažer velké společnosti monitoruje všechna oddělení, aby pracovala co nejefektivněji, fungují vyšší mozková centra ve frontální oblasti. Zabezpečují kontrolu našeho chování a koordinaci dalších kognitivních funkcí, jako je plánování nebo organizování. Frontální kůra dozrává nejpozději ze všech mozkových center. Také z evolučního hlediska se tato oblast mozku vyvinula pozdě a u člověka je mnohem větší než u geneticky nejbližších primátů. Frontální laloky typicky představují 40% lidského mozku. Níže je uvedených 8 exekutivních funkcí, které jsou důležité pro řízení chování a souvisí s fungováním této oblasti mozku.

1. Kontrola impulzů
2. Emoční kontrola
3. Kognitivní flexibilita
4. Pracovní paměť
5. Sebe – monitorování
6. Plánování a určování priorit
7. Zahájení činnosti
8. Organizace

Deficity v exekutivních funkcích souvisí s četnými psychiatrickými a vývojovými poruchami, včetně OCD (obsedantně-kompulzivní porucha), Tourettova syndromu, deprese, schizofrenie, závislostí, frontotemporální demence, ADD/ADHD (poruchy pozornosti bez/s hyperaktivitou), a poruch autistického spektra.

Exekutivní funkce se těžko hodnotí, jelikož samy koordinují jednotlivé kognitivní funkce jako paměť, jazyk, nebo vizuoprostorová orientace. Narušení jakékoliv jednotlivé funkce pak může ovlivnit schopnost plánování a organizování. Fungování exekutivních funkcí se dá nejlépe pozorovat v každodenním životě, který se v laboratorních podmínkách špatně simuluje. S procesem stárnutí se často pojí zhoršování těchto funkcí mozku. Vaše babička, vyhlášená kuchařka, si již nezvládá naplánovat vaření na víkend a vše nakoupit, nebo zapomene na buchtu v troubě. Někdy jsou ale exekutivní funkce oslabeny již od dětství - často můžou souviset s horší výkonností ve škole nebo práci, méně stabilními vztahy a horším sebehodnocením. Podle výzkumu Friedmana et al. (2008), je výkon v těchto funkcích ovlivněn geneticky. Nesouvisí ale s inteligencí ani s rychlostí zpracování.

Dle Adele Diamond (2012) se u dětí dají exekutivní funkce trénovat. Nejlepší výsledky se prokázaly v počítačovém kognitivním tréninku a v tréninku bojových umění. Menší, ale znatelný efekt byl také po dlouhodobějším cvičení jógy nebo aerobiku. Důležitou pomocí se zvládáním pracovních úkolů je také „krokování“. Složitá činnost se rozloží na malé, snadno realizovatelné kroky. Dítěti tak místo „připrav si školní tašku“ řeknete, aby si vytáhlo rozvrh na zítra, a předmět po předmětu s ním procházíte pomůcky, které si musí zabalit. Na závěr zkontrolujete penál a ostrouháte tužky. Pokud se takhle dítěti činnost opakovaně rozkrokuje, naučí se, jak v dané situaci postupovat. Stejnou metodu můžou použít i studenti nebo pracující. Jestli se cíl zdá příliš vzdálený, co je první krok, který můžu udělat hned teď?

Další čtení:

  přečteno 8703×
Začít trénovat svůj mozek Zpět na výpis
Mgr. Kristína Medalová
Absolventka jednooborové psychologie na FF UPOL v Olomouci. V současnosti pokračuje ve svých studiích na Université de Fribourg ve Švýcarsku, kde se specializuje na klinickou psychologii a psychologii zdraví. Zajímá se zejména o aplikaci výzkumu kognitivních a afektivních neurověd do každodenního života. O popularizaci psychologie se snaží také prostřednictvím vzdělávacích workshopů pro širokou veřejnost.