Zpět

Workshop v Klubu seniorů v Rožnově pod Radhoštěm

22.11.2018

Ve středu 21. 11. jsme podnikli cestu do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme seniorům z místního klubu uspořádali přednášku na téma udržování mysli v dobré kondici. Poté navázal hodinový workshop, kde jsme zúčastněné zájemce seznámili s programem Mentem. Senioři se například dozvěděli, jak fungují statistiky nebo jak si mohou nastavit vlastní zaměření tréninku.

Děkujeme za spolupráci Klubu seniorů i Městského úřadu v Rožnově, který v rámci projektu Obec přátelská seniorům zakoupil pět notebooků a licence Mentem. Všichni členové klubu tak mohou trénovat s Mentem po následující tři roky zdarma.

Zpět