Zpět

Tablet pro Fakultní nemocnici Bohunice

7.8.2017

Jsou prázdniny, ale my neleníme. Fakultní nemocnici Bohunice Brno jsme darovali tablet s aplikací Mentem. Pacienti na neurologickém oddělení tak mohou krátit chvíle smysluplným tréninkem mozkových funkcí, z čehož máme obrovskou radost.

Proč jsme se rozhodli zrovna pro neurologické oddělení? Protože právě sem přicházejí pacienti, kteří prodělali úraz mozku nebo jsou zasažení degenerativním mozkovým onemocněním. Brzký trénink mozku jim pak může pomoci dostat se dříve do formy nebo alespoň zmírnit dopady onemocnění.

Zpět